| CO2 prestatieladder |

4A Milieuwinst is gesprecialiseerd in de CO2-prestatieladder:
Voorbereiding en begeleiding van hercertificering CO2-prestatieladder naar handboek 3.0:
- Zelfevaluatie (Audit) en verslag onafhankelijke interne controle;
- Aanpassen alle footprints met WTW emissiefactoren;
- Analyse projectgegevens van project met gunning;
- Actieplan Energiemanagement en Maatregelenlijst;
- Opstellen SMART reductiedoelstellingen.

Jaarcontract CO2-prestatieladder voor periodieke controle, bv elk kwartaal, van de voortgang van het energiemanagementsysteem:
- Inzicht: opzet halfjaar CO2-footprint;
- Reductie: voortgang doelstellingen en Actieplan energiemanagement;
- Communicatie: opstellen teksten nieuwsbrief en website;
- Participatie: gedocumenteerde voortgang keteninitiatief;

m.b.t. CO2-prestatieladder bij kleine bedrijven o.a.:
- GAP analyse CO2-prestatieladder niveau 4en5
- scope 3 analyse conform GHG Protocol
- ketenanalyse

Neem contact op als u wilt weten wat 4A Milieuwinst voor uw energiemanagement kan betekenen.