| Data-analyse |

Uw gegevens om energieverbruik, milieuaspecten en duurzaamheid te meten stapelen zich over het algemeen op:
Rekeningen van elektriciteit en gasverbruik, brandstoffen voor vervoer en voor machines, afvalstoffen, waterverbruik, inkoop van grondstoffen etc. etc.

Er zijn vele tools beschikbaar om alle gegevens te verzamelen en dan nog bent u er niet.
Wat zegt het dat het dieselverbruik met 5% is gestegen? Waren er meer medewerkers? meer auto's of machines? waren de projecten verder weg? is het bedrijf gegroeid? Zijn andere milieuaspecten gedaald?

Data-Analyse is een proces waarbij ruwe data omgezet wordt naar nuttige informatie. Deze informatie kan ingezet worden binnen de besluitvorming rondom vraagstukken.

4A Milieuwinst graaft voor u in de onderliggende gegevens en haalt er die kennis uit die nodig is om:
- gegevens in perspectief te zien;
- de juiste beslissingen te nemen ;
- haalbare doelen op te stellen;
- geld en energie te besparen;

Neem contact op met 4A Milieuwinst als u door de databomen het bos wilt zien.