| 4A Formule |

4A Milieuwinst werkt conform de 4A formule, deze is gebaseerd op de Deming cirkel en staat borg voor een praktisch en efficiënt resultaat.

Advies geven over welke Ambitie gewenst is. Duidelijke Afspraken over Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe.
Audit uitvoeren: Interne audit, Onafhankelijke interne controel (CO2), Gap-analyse, Risico-analyse, Compliance audit en Nulmeting.
Analyse of de aangetoffen situatie overeenkomt met de gewenste Ambitie, gestelde doelen en Wet en Regelgeving.
Aanpak formuleren van concrete en haalbare oplossingen en de gewenste aanpak implementeren.

Natuurlijk stopt de formule niet bij Aanpak, ze rolt gewoon door naar de volgende adviezen, afspraken en ambities.

Staat deze 4A formule u aan, neem dan contact op.