| ISO 14001 |

4A Milieuwinst is gesprecialiseerd in ISO 14001:2015:

GAP analyse naar 2015-norm, HLS structure, NIEUW in de norm:
4.1 Context analyse, relevante issues definiëren;
4.2 Inventarisatie belanghebbenden, stakeholder analyse;
4.3 Scope milieumanagementsysteem uitbreiden;
5.1 Betrokkenheid directie concreet en expliciet;
6.1 Kansen en risico's van milieuaspecten, compliance verplichtingen, context analyse en stakeholders;
6.2 Doelstellingen formuleren en acties plannen;
10.1 Kansen voor verbetering en acties om resultaten te behalen;
10.3 Continue verbetering van MMS.

- Risico-inventarisatie en -management
- Stakeholder management
- Wettelijke en andere eisen (WER)
- Milieuaspectenregister (MAR)
- Interne audits
- Implementatie van te nemen maatregelen

Daarnaast heeft 4A Milieuwinst de kennis over:
- ISO9001:2015 in combinatie met ISO14001:2015
- ADR en afvalstoffenbeleid
- Opslag gevaarlijke stoffen NIEUW PGS 15:2016

Webbinar ISO14001:2015 Herziening ISO 14001 | verschillen t.o.v. de DIS-versie, SCCM d.d. 4-9-2015

Neem contact op als u wilt weten wat 4A Milieuwinst voor uw bedrijfswinst kan betekenen.